Registruokis nemokamai Prisijungti

Statymų terminai

Rungtynės (Match)
Statymas, kuomet Jūs pasirenkate rungtynių laimėtoją, pralaimėtoją, arba lygiųjų atvejį. Kiekvienam įvykiui yra priskirtas konkretus koeficientas.
A bet where you pick the winner or loser of an event, or if it will be a draw. Each outcome has fixed odds.

Dvigubas Šansas (Double Chance)
Statymas, kuriame laimite su 2 iš 3 įmanomų baigčių: namų pergalė arba lygiosios, pergalė arba lygiosios išvykoje, ar pergalė namuose arba pergalė išvykoje.
A bet where you win with 2 of the possible 3 outcomes: home win or draw, away win or draw, or home win or away win.

Daugiau/Mažiau (Over/Under)
Statymas spėjant ar galutinis įvykio rezultatas viršys ar bus mažesnis nei nustatytas įvarčių/taškų skaičius. Daugiau/Mažiau riba paprastai bus su .5 pabaigoje, o kartais su lyginiu skaičiu. Jeigu Daugiau/Mažiau riba bus nustatyta ant lyginio skaičiaus ir teisingas rezultatas bus lygus tam skaičiui, Jūsų statymas bus grąžinamas.
A bet on whether the final result of an event will be above or under a set amount of goals/points. An Over/Under line will be shown with .5 in the end, or in some cases with an even number. If the Over/Under line is an even number and the correct result is equal to it, your stake is refunded.

Handikapas, fora, pranašumas (Handicap)
Handikapai yra tokie statymai, kuriuose statymo sumetimais yra pasirenkamos tam tikros sąlygos nugalėtojui nustatyti, nepaisant tikro rungtynių rezultato. Unibet siūlo tris skirtingus handikapo statymus: Eilės Handikapą, Trijų variantų Handikapą ir Azijietišką Handikapą.
Handicaps are types of bets where special conditions are set for declaring the winner of a game for betting purposes—regardless of the real outcome of the game. Unibet offers 3 different types of handicap betting: Line Handicap, 3-Way Handicap and Asian Handicap.

Azijietiško Handikapo statymai (Asian Handicap betting)
Azijietiškas Handikapas yra statymo rūšis, kurioje vienai komandai, silpnesniajai pusei, yra suteikiamas pranašumas. Tai reiškia, kad vienai komandai suteikiant pranašumą, kitai duodamas lygiai toks pat minusinis handikapas, pavyzdžiui -0.5 ir 0.5.
Jeigu Jūs atliekate statymą už -0.5 (dar žinomam kaip 'half ball'), Jūsų statymas bus laikomas sėkmingu, jeigu Jūsų pasirinkta komanda laimės. Jeigu Jūs atliekate statymą už 0.5, tuomet Jūsų statymas bus laikomas sėkmingu, jeigu Jūsų pasirinkta komanda laimės arba mačas pasibaigs lygiosiomis.
Asian Handicap is a form of betting where one of the teams, the underdog, is given a head start in order to balance a match. This means that they are given a virtual lead in the match whilst the favourites are given the equivalent minus handicap, for instance -0.5 and 0.5.
If you place a bet on -0.5 (also known as 'half ball'), your bet will bet will be successful if your team wins. If you place a bet on 0,5 your bet will be successful if your team wins or the match ends with a draw.

Eilės Handikapo statymas (Line Handicap betting)
Jeigu buvo atliktas statymas už rungtynes Chelsea -1.5 vs Watford +1.5 ir galutinis rungtynių rezultatas yra 3-0, galios šie faktai: Statymai už Chelsea bus išmokėti; nepaisant to kad Chelsea buvo nepalankioje padėtyje, statymas vistiek laikomas sėkmingu, todėl kad 3 minus 1.5 yra 1.5, kas reiškia Chelsea pergalę 1.5 įvarčio skirtumu.
If a bet has been placed on the event Chelsea -1.5 vs Watford +1.5 and the fulltime score is 3-0 the following will apply:Bets on Chelsea will pay out; even though Chelsea are penalised they count as the winning bet as 3 minus 1.5 is 1.5 which equals 1.5 goal win.


Trijų variantų Handikapas (3-Way Handicap betting)
Trijų variantų Handikape nustatoma tokia linija, kuri leidžia Jums atlikti tris skirtingus statymus. Pavyzdys:
Chelsea - Werder Bremen (0-1). Jeigu rezultatas yra 1-0, statymo rezultatas yra lygiosios, 1-1; jeigu rezultatas yra 2-0, statymo rezultatas yra namų pergalė, 2-1; Jeigu rezultatas yra 1-1 arba 0-1, statymo rezultatas yra pergalė išvykoje, 1-2 arba 0-2.
In a 3-Way Handicap, the line is set so that there can also be a draw outcome, giving you 3 potential bets. Example:
Chelsea - Werder Bremen (0-1). If the result is 1-0, the outcome of the bet is a draw,1-1; if the result is 2-0, the outcome of the bet is a home win, 2-1; If the result is 1-1 or 0-1, the outcome of the bet is an away win, 1-2 or 0-2.

Head to Head
Kartais žymima H2H. Statymas spėjant, kuris dalyvis užims aukštesnę poziciją. Taip pat gali būti siūloma atlikti statymą spėjant ar įvyks tam tikras atsitikimas. Pavyzdys: Ar Beckham gaus geltoną kortelę - taip ar ne?
Sometimes shown as H2H. A bet on which contestant will finish furthest ahead in an event. It can also be a bet on whether a specific event will even happen. Example: Will Beckham get a yellow card—yes or no?

Papildomi Statymai (Side Bets)
Galima atlikti papildomus statymus susijusius su pagrindiniu įvykiu.
Extra bets that can be made in connection with a main event.

Teisingas Rezultatas (Correct Score)
Statymas spėjant rezultatą po tam tikrų nustatytų rungtynių periodų (pavyzdžiui, po pirmo kėlinio, po ketvirčio arba rungtynių pabaigoje).
A bet on the score after set periods of play (at half time, after a period or at the end of the match, for example).

Half Time/Full Time
HT/FT yra statymas spėjant rezultatą po pirmo kėlinio arba po pagrindinio laiko. Pavyzdžiui, jeigu Jūs atlikote statymą, kad Real Madrid laimės pirmajį kėlinį ir pagrindinį laiką, Real Madrid turi pirmauti pasibaigus pirmajam kėliniui ir laimėti pasibaigus pagrindiniam rungtynių laikui.
HT/FT is a bet on the outcome at half or full time. For example, if you bet Real Madrid to win at half time and full time, Real Madrid has to be leading at half time and be the winner at full time.

Nugalėtojas (Outright)
Fiksuoto koeficiento statymas, spėjant rungtynių nugalėtoją..
A single bet on the winner of an event at fixed odds.

Laimės/Vieta (Win/Place):
Nugalėtojo statymo versija, kurioje Jūs atliekate statymą spėdami galutinę dalyvio vietą sezono ar kito sutarto laikotarpio pabaigoje. Pavyzdys: Didelėje futbolo lygoje Jūs galite atlikti statymą, kad komandą taps čempionais (Laimės) arba sezoną baigs tarp pirmų 4 komandų (Vieta). Jeigu Jūs galvojate, kad komanda žais gerai, tačiau čempionato nelaimės, tai Jums suteikia papildomą statymo galimybę.
A version of an Outright bet where you bet on a contestant’s placement at the end of a season or set period. Example: On a big football league outright you can often bet on if the team will be champions (Win) or finish top 4 (Place) If you believe a team will do well in the league but not win, this provides you with an extra betting option.

Nelyginis/Lyginis (Odd/Even)
Statymas spėjant ar rezultatas bus lyginis ar nelyginis.
A bet on whether the outcome will be odd or even.

Kas yra Goal ar No Goal?
Head to Head statymo versija, spėjant ar bus įmuštas įvartis ar ne. Abi komandos įmuš įvartį ar ne.
A version of a Head to Head bet, but specifically for whether a goal will happen or not. Both teams will score a goal or not.

Kas yra "Kortelių taškai" ("Booking Points"?
Spėjimas kiek bus surinkta taškų, skaičiuojant rungtynėse parodytas geltonas ir raudonas korteles. Taškai yra skaičiuojami tokiu būdu: 10 taškų už geltoną kortelę, 25 taškai už raudoną kortelę. Maks. 35 taškai žaidėjui.
A prediction on the total points arising from yellow and red cards shown in the match. Points are distributed in the following way: 10 points per yellow card, 25 points per red card. Maximum 35 points per player.

Kas yra Superdouble?
Specialus statymas, kuriame Jūs galite statyti už visas įmanomas baigtis dvejose futbolo rungtynėse, su ypatingai patraukliais koeficientais.
A special where you can bet on all possible outcomes on two chosen football matches, with extremely attractive odds.


Registruotis į Unibet.

Populiariausios bendrovės

168 ONLINE