Pasirinkite laiko juostą: Pasirinkti

VMI ir lažybos: klausimai ir atsakymai

✅ Kokio dydžio turi būti azartinių lošimų ar loterijų laimėjimai, kad juos gavęs gyventojas privalėtų teikti metinę pajamų mokesčio deklaraciją?


Nuolatinis Lietuvos gyventojas metinėje pajamų mokesčio deklaracijoje privalo deklaruoti:

– azartinių lošimų laimėjimus (kai skirtumas tarp laimėtų ir įmokėtų sumų yra teigiamas),

- loterijų laimėjimus, kurių suma (vertė) per mokestinį laikotarpį yra didesnė už 3000 eurų (jeigu juos išmoka Europos ekonominės erdvės valstybių narių vienetai (išskyrus Lietuvos), kurie šių valstybių teisės aktų nustatyta tvarka moka mokestį nuo loterijų apyvartos) ;

- loterijų laimėjimus kuriuos išmoka vienetai, nemokantys mokesčio nuo loterijų apyvartos.


Lažybų bendrovės
Kazino bendrovės
Lažybų pamokos ir patarimai
Lažybų brokeriai


✅ Ar kazino, lošimų, lažybų ar totalizatoriaus punktai, bingo salonai, lošimo automatų salonai turi pranešti mokesčių administratoriui apie gyventojų laimėtus azartinių lošimų laimėjimus?


Lietuvos vienetas, užsienio vienetas, veikiantis per nuolatinę buveinę Lietuvoje, ir nenuolatinis Lietuvos gyventojas, veikiantis per nuolatinę bazę Lietuvoje, gyventojams išmokėtus azartinių lošimų ir loterijų laimėjimus privalo deklaruoti gyventojams išmokėtų išmokų, pagal mokesčio mokėjimo tvarką priskiriamų B klasės pajamoms, metinės gyventojams išmokėtų išmokų deklaracijos GPM312 formoje (iki 2017-12-31 išmokėtoms išmokoms naudojama FR0471 forma).Deklaracija GPM312 teikiama iki kitų kalendorinių metų vasario 15 dienos.

FR0471 formos pažymą mokesčių administratoriui pateikti privaloma pasibaigus mokestiniam laikotarpiui, iki kito mokestinio laikotarpio vasario 1 dienos.

Deklaracijoje turi būti nurodytos didesnės kaip 1000 eurų ( iki 2014-12-31-3500 Lt ) azartinių lošimų laimėjimų ar loterijų laimėjimų išmokos (pinigais ar natūra), išmokėtos per 2015 m. ir vėlesnius mokestinius laikotarpius. Mažesni kaip 1000 eurų (iki 2014-12-31- 3500 Lt) vertės prizai ir laimėjimai minėtoje deklaracijoje gali būti nenurodomi. Pavyzdžiui, lošimų organizatorius per mokestinius metus gyventojui tris kartus išmokėjo 1 200 litų dydžio laimėjimus. Nors per metus laimėjimų suma ir viršija 1000 eurų (iki 2014-12-31- 3500 Lt) ribą, pateikti šių duomenų nereikia, nes kiekviena iš išmokų yra mažesnė nei 1000 eurų (iki 2014-12-31- 3500 Lt).


Deklaracijoje turi būti nurodytos gyventojams išmokėtos vienkartinės loterijų laimėjimų (pinigais ir/ar natūra) didesnės kaip 1000 eurų (iki 2014-12-31- 3500 Lt) loterijų laimėjimų (pinigais ir/ar natūra) sumos.


✅ Kas privalo sumokėti pajamų mokestį nuo gyventojo laimėtų azartinių lošimų ir loterijų laimėjimų?


Pajamų mokestį nuo azartinių lošimų pajamų ir loterijų laimėjimų sumų (verčių), neatsižvelgiant į tai, iš kokių šaltinių jos gautos, apskaičiuoti ir sumokėti į biudžetą privalo pats gyventojas.


✅ Kas yra azartinių lošimų laimėjimas ir kaip jis apmokestinamas?


Azartinių lošimų laimėjimas – azartinio lošimo (žaidimo arba abipusių lažybų pagal nustatytą reglamentą, kai jų dalyviai, siekdami piniginio laimėjimo, savo noru rizikuoja netekti įmokėtos sumos, o laimėjimą arba pralaimėjimą lemia atsitiktinumas, kokio nors įvykio arba sporto varžybų rezultatas) piniginis laimėjimas.


Tai kazino, lošimų, lažybų ar totalizatoriaus punktuose, bingo salone, lošimo automatų salone laimėtas piniginis laimėjimas.

Visi gyventojo gauti azartinių lošimų laimėjimai (kazino, lošimų, lažybų ar totalizatoriaus punktuose, bingo salonuose, lošimo automatų salonuose) yra apmokestinami taikant 15 proc. pajamų mokesčio tarifą.

Pastaba. Pajamų mokesčiu apmokestinamas tik skirtumas tarp laimėtos sumos ir įmokėtos sumos (kurią asmuo sumoka norėdamas dalyvauti lošime).


Lažybų mokesčiai taikomi lošėjams dalyvaujantiems azartiniuose lošimuose.


✅ Kurią formą gyventojas turi užpildyti deklaruodamas gautus laimėjimus?


Gauti prizai, laimėjimai deklaruojami užpildant Metinės pajamų deklaracijos formą ir jos atitinkamą priedą. Prizai ir laimėjimai, priskirti neapmokestinamosioms pajamoms, nurodomi GPM308N priede, o priskirti apmokestinamosioms pajamoms – GPM308P priede. Piniginiai ar daiktiniai loterijų laimėjimai, kurių bendra suma (vertė) yra didesnė kaip 3000 eurų , gauti iš Europos ekonominės erdvės valstybių vienetų (išskyrus gautus iš Lietuvos), kurie šių valstybių teisės aktų nustatyta tvarka moka mokestį nuo loterijų apyvartos, deklaruojami deklaracijos GPM308N priede.Piniginiai ar daiktiniai loterijų laimėjimai, gauti iš Lietuvos vienetų, kurie teisės aktų nustatyta tvarka moka mokestį nuo loterijų apyvartos nedeklaruojami.


✅ Ar gyventojas, apskaičiuodamas apmokestinamąsias pajamas, gali iš azartinių lošimų laimėtų sumų atimti dokumentais patvirtintas įmokėtas sumas ir pajamų mokestį mokėti nuo pajamų ir įmokėtų sumų skirtumo?


Taip, gyventojas, apskaičiuodamas apmokestinamąsias pajamas, gali iš azartinių lošimų laimėtų sumų atimti dokumentais patvirtintas įmokėtas sumas ir pajamų mokestį mokėti nuo pajamų ir įmokėtų sumų skirtumo.

Pajamos, gautos iš azartinių lošimų, apmokestinamos atsižvelgiant į viso mokestinio laikotarpio lošimų rezultatą. Tarkime, kad per 2017 metus gyventojas tris kartus žaidė azartinius lošimus. Per metus gyventojas įmokėjo 800 eurų, o išlošė – 1 550 eurų. Remiantis GPMĮ 6 straipsniu, 15 proc. pajamų mokesčio tarifu apmokestinama suma per metus yra 750 eurų (1550 – 800).


✅ Kas yra loterijos laimėjimas ir kaip jis apmokestinamas?


Loterijos laimėjimas – pagal nustatytas taisykles organizuoto žaidimo žaidėjo (asmens, įsigijusio loterijos bilietą) išloštas piniginis arba daiktinis laimėjimas.

Neapmokestinami loterijų laimėjimai gauti iš loterijų organizavimo licencijas turinčių vienetų (žiūrėti nuorodą), kurie Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka moka mokestį nuo loterijų apyvartos.

Loterijų laimėjimai gauti iš vienetų, kurie nemoka mokesčio nuo loterijų apyvartos, neapmokestinami, jei laimėjimo vertė ne didesnė kaip 200 eurų (iki 2014-12-31- 700 Lt) ir kurie iš to paties asmens gauti ne daugiau kaip šešis kartus per mokestinį laikotarpį.

Neapmokestinami loterijų laimėjimai, jeigu juos išmoka Europos ekonominės erdvės valstybių narių vienetai, kurie šių valstybių teisės aktų nustatyta tvarka moka mokestį nuo loterijų apyvartos.

Ne didesni kaip 3000 eurų (iki 2014-12-31- 3500 Lt) loterijų laimėjimai, gauti iš Europos ekonominės erdvės valstybių (nuo 2015-01-01 išskyrus gautus iš Lietuvos) vienetų, kurie šių valstybių teisės aktų nustatyta tvarka moka mokestį nuo loterijų apyvartos yra nedeklaruojami, o jei viršija 3000 eurų (iki 2014-12-31- 3500 Lt), tai deklaruojami Metinėje pajamų mokesčio deklaracijoje.

Loterijų laimėjimai, gauti iš tų vienetų, kurie nėra mokesčio nuo loterijų apyvartos mokėtojai, apmokestinami tuo atveju, jei laimėjimas viršija 200 eurų (iki 2014-12-31- 700 Lt) arba iš to paties asmens gaunamas daugiau kaip šeštą kartą per mokestinį laikotarpį. Loterijų laimėjimai pagal mokesčio mokėjimo tvarką priskiriami B klasės pajamoms ir pajamų mokestį nuo šių pajamų deklaruoja, apskaičiuoja ir sumoka pats gyventojas, pateikdamas metinę pajamų mokesčio deklaraciją.
Loterijų laimėjimai, priskirti gyventojo apmokestinamosioms pajamoms, apmokestinami taikant 15 proc. pajamų mokesčio tarifą.


Kokie yra pajamų mokesčio nuo loterijų ir azartinių lošimų laimėjimų sumokėjimo terminai?


Kadangi pajamų mokestį nuo azartinių lošimų bei loterijų turi sumokėti pats gyventojas (B klasės pajamos), jį sumokėti privalo pasibaigus mokestiniam laikotarpiui, kurį laimėjimas buvo gautas, iki kito mokestinio laikotarpio gegužės 1 dienos.


✅ Kada azartinių lošimų, loterijų laimėjimas pripažįstamas gyventojo gautu?


Kadangi laimėjimas priskiriamas pajamoms, mokestį nuo kurių sumokėti privalo pats gyventojas ( B klasės pajamos), jo gavimo momentu laikoma data, kai jis faktiškai gaunamas.


✅ Kaip įvertinami nepiniginiai (natūra gauti) laimėjimai?


Apmokestinamų natūra gautų laimėjimų vertė nustatoma pagal tikrąją rinkos kainą tų laimėjimų gavimo metu. Pajamų mokestis tokiais atvejais apskaičiuojamas nuo tų natūra gautų pajamų tikrosios rinkos kainos.

Tikroji rinkos kaina – tai suma, už kurią gali būti apsikeista turtu arba kuria, sudarius tiesioginį sandorį, gali būti įskaityti nepriklausomų ir ketinančių pirkti arba parduoti asmenų tarpusavio įsipareigojimai. Natūra teikiamo prizo, laimėjimo ar dovanos apskaičiuota tikroji rinkos kaina turi būti lygi tokio paties tuo pat metu perkamo ir parduodamo daikto kainai, dėl kurios susitartų nepriklausomi asmenys (pirkėjas ir pardavėjas).

Jeigu pagal tikrąją rinkos kainą nustatyti laimėjimo vertės nėra galimybių (pavyzdžiui, tokio laimėjimo rinkoje nėra), laimėjimo vertė prilyginama jį teikusio asmens patirtoms išlaidoms šiam laimėjimui įsigyti.

Pvz., prekybos bendrovės organizuotoje akcijoje gyventojas laimėjo turistinę kelionę į Turkiją. Tokios kelionės (tokiu pačiu laiku, analogiškos trukmės, analogiško lygio viešbutyje, analogiškos paslaugos) kaina turizmo agentūrose yra apie 350 eurų. Vadinasi, 350 eurų galima laikyti šio laimėjimo tikrąja rinkos kaina.

VALSTYBINĖ MOKĖSČIŲ INSPEKCIJA (VMI) FORUMO TEMA ĮVAIRIEMS KLAUSIMAMS

Daugiau apie Lažybų gidas