Pasirinkite laiko juostą: Pasirinkti

Europos lošimų asociacijos kova su pinigų plovimu

lazybos pinigu plovimas


Naujomis gairėmis, kurios dar labiau sustiprins Europos lošimų ir lažybų asociacijos EGBA (angl. European Gaming and Betting Association) lyderystę kovojant su pinigų plovimu, nustatomi standartai, kurių turėtų laikytis nuotolinių lošimų organizatoriai, kad būtų užtikrinta aukščiausio lygio atitiktis naujausioms ES kovos su pinigų plovimu taisyklėms. 


EGBA paskelbė pirmąsias gaires Europai, kuriomis siekiama paremti nuotolinių lošimų sektoriaus indėlį į Europos kovą su pinigų plovimu. Gairės, kurias peržiūrėjo ir patikslino geriausi Europos kovos su pinigų plovimu (AML) atitikties ekspertai, atspindi naujausias technologijas ir įstatymus bei grindžiamos EGBA įsipareigojimu skatinti aukščiausio lygio sektoriaus atsakomybę kovos su pinigų plovimu srityje.


TAIKOMAS RIZIKA GRINDŽIAMAS POŽIŪRIS


EGBA kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu gairėse pateikiamos praktinės, konkrečiam sektoriui skirtos rekomendacijos, kaip internetinių lošimų organizatoriai turėtų atlikti klientų ir verslo rizikos vertinimą, kaip turi atrodyti deramas klientų patikrinimo procesas, teikti pranešimus apie įtartinus sandorius, saugoti įrašus ir kitas esmines sritis, kuriose būtina griežtai laikytis kovos su pinigų plovimu reikalavimų. Šiose gairėse, kurias lošimų organizatoriai turėtų taikyti visoje savo veikloje ES, taikomas rizika grindžiamas požiūris ir siekiama padėti sektoriui laikytis įvairių Europos kovos su pinigų plovimu taisyklių, įskaitant būsimą ES kovos su pinigų plovimu reglamentą. EGBA nariai privalės kasmet teikti EGBA ataskaitas, kuriose apibendrinama jų pažanga įgyvendinant gaires, o kiti ūkio subjektai taip pat kviečiami prisijungti prie šios iniciatyvos.


Gairės paskelbtos po 2022 m. rudenį vykusių konsultacijų, kurių metu EGBA kvietė sektoriaus ekspertus ir nacionalines reguliavimo institucijas pateikti atsiliepimus.


FINANSINIAI NUSIKALTIMAI TOBULĖJA


EGBA nariai yra įsipareigoję laikytis griežtos kovos su pinigų plovimu taisyklių kultūros. 2021 m. Europos azartinių lošimų ir finansų priežiūros institucijos atliko 30 Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos (PPTFP) auditų ir pateikė beveik 13 000 pranešimų apie įtartiną veiklą nacionalinėms teisėsaugos institucijoms. Be to, EGBA atstovauja savo nariams įvairiuose kovos su pinigų plovimu forumuose, įskaitant Europos Komisiją ir Finansinių veiksmų darbo grupę (FATF).


„Kadangi finansiniai nusikaltimai ir toliau tobulėja, šių kovos su pinigų plovimu gairių paskelbimas rodo EGBA įsipareigojimą užtikrinti, kad Europos nuotolinių lošimų sektorius aktyviai prisidėtų prie kovos su finansiniais nusikaltimais. Šiuo metu trūksta konkrečiam sektoriui skirtų gairių, padedančių Europos nuotolinių lošimų operatoriams laikytis PPTFP reikalavimų, o šios gairės yra vertinga priemonė, padedanti užpildyti šią spragą ir padėti lošimų organizatoriams siekti aukščiausių įmanomų standartų.“, sakė Dr. Ekaterina Hartmann, EGBA Teisės ir reguliavimo reikalų direktorė. 

Daugiau apie Sporto ir lažybų naujienos