Pasirinkite laiko juostą: Pasirinkti

Kortų žaidimas Burbulas

Šį žaidimą gali žaisti 3 ir daugiau žaidėjų.

Jam reikalinga 32 kortų malka, tačiau kai žaidžia daugiau kaip 4 žaidėjai, reikia 52 kortų malkos. Kortų rangų eilė tokia: tūzas, karalius, dama, berniukas, dešimtakė, devynakė, aštuonakė, sep- tynakė, o didesniajai malkai pridedama šešakė, penkakė, keturaké, triakė, dviakė. Koziriai neskelbiami, kortų akys neskaičiuojamos.


Burtais išrinktas žaidėjas iš sumaišytos ir perkeltos malkos visiems žaidėjams padalija po tiek kortų, kad jų liktų mažiau negu yra žaidėjų. Likusias kortas jis padeda į šalį, o visi žaidėjai kortų turi po lygiai.


Pirmas kortą visuomet leidžia kairysis dalytojo kaimynas. Kiti jo kairėje esantys žaidėjai turi dėti tos pačios spalvos kortas. Kai visi kiti žaidėjai deda išleistos spalvos kortas, tas žaidėjas, kurio korta buvo vyriausia, paima kirtį ir padeda jį į šalį ant kortų likčių. Vėliau į tą pačią kortų šūsnį kortas dės ir kiti žaidėjai, paėmę tokios pat rūšies kirčius. Šios kortos daugiau žaidime nebevartojamos ir žaidimo rezultatams įtakos neturi.


Kai žaidėjas neturi arba nenori dėti tos pačios spalvos kortos, deda bet kokią kitą, o po to paima visas kirčio kortas ir prideda prie turimų rankose. Taip jo rankose kortos pučiasi kaip burbulas. Jei daugiau kaip vienas žaidėjas dėjo kitos spalvos kortas, kirtis tenka pirmam tokią kortą dėjusiam žaidėjui. Kortas paėmęs žaidėjas leidžia kortą kitam kirčiui.


Pavyzdžiai. 1. A leidžia būgnų triakę, B deda būgnų karalių, C - būgnų tūzą, E-būgnų septynakę. Visi žaidėjai dėjo išleistos spalvos kortas, vyriausia buvo D žaidėjo korta. Todėl D padeda kirtį į šūsnį ir pats leidžia kortą.


2. A leidžia čirvų šešakę, B deda čirvų tūzą, C-pikų aštuonakę, D - čirvų karalių, E- būgnų penkakę. C ir E dėjo kitos spalvos kortas, bet kortos tenka Cžai- dėjui, nes jis pirmas dėjo tokią kortą. Jis ir leidžia kortą kitam kirčiui.


Žaidimas baigiamas tada, kai kuris nors žaidėjas baigia savo kortas. Visiems kitiems žaidėjams už kiekvieną rankose likusią kortą užrašoma po 1 baudos ta- šką. Kas pirmiausia surenka sutartą baudų skaičių, pavyzdžiui - 50, tas yra pralaimėtojas, o kas tuo metu turi mažiausia baudos taškų - laimėtojas.

Daugiau apie Kortų žaidimai