Taisyklės

Vartotojas rašydamas prognozes ir lankydamasis STATYMAI.com puslapyje sutinka su žemiau išvardintomis taisyklėmis.


1. Prognozių rašymas:


1.1. Prognozės turi būti argumentuotos lietuviškai (rekomenduojama lietuviškais raštmenimis), negali būti vien statistikos duomenų įkėlimas.


1.2. Minimalus įvykio koeficientas – 1.35.


1.3. Naujiems lankytojams negalima rinktis maksimalių patikimumų (10/10 ar 9/10).


1.4. Maksimalus dienos (diena skaičiuojama GMT laiku arba 02:59-03:00 Lietuvos laiku) prognozių skaičius (iš vienų varžybų maksimalus skaičius – 2, išimtys daromos jei rašomos prognozės iš papildomos pasiūlos, pvz.: statistika, žaidėjų suminiai, kt.):


a) jei turite iki 20 patvirtintų prognozių - 3 vnt. / d.


b) jei turite iki 40 patvirtintų prognozių - 4  vnt. / d.


c) jei turite daugiau nei 40 patvirtintų prognozių - 6  vnt. / d.


d) jei esate ekspertas kiekio ir patikimumo ribojimų neturite


e) jei turite virš +100 unitų - 10  vnt. / d., neribotas maksimalus patikimumas


f) jei turite virš +200 arba esate ekspertas, turite teisę į prognozes be aprašymų


g) jei turite virš -50  - 3 vnt. / d.


h) jei turite virš -200  - 2 vnt. / d.


1.5. Norėdami pataisyti prognozę informuokite administratorius spausdami "Pažeidimas" mygtuką, kitu atveju prognozė bus šalinama jei specialiai nurodytas klaidingas laikas, lyga, pavadinimai, baigtys.


1.6. Prognozių rašymas - nėra statistika, tai pagalba vieni kitiems. Jei norite statistikos tam yra skiltis "Asmeninė statistika".


1.7. Draudžiama dėti įvykius, kurie reikalauja papildomų kombinacijų (pvz Superstatymai, 3-5 kombinacijos, septynetai ir t.t.).


1.8. Jei pasirinkimuose nėra lygos, turnyro ar čempionato, pradžioje aprašymo būtinai nurodykite.


1.9. Priklausomai nuo koeficiento, galimi rinktis maksimalūs patikimumai (galioja visiems lankytojams):


a) Jei įvykio koeficientas virš 3, maksimalus patikimumas 7/10


b) Jei įvykio koeficientas virš 5, maksimalus patikimumas 4/10


1.10. Prognozė privalo būti įkelta ne vėliau negu 1 valanda iki varžybų.


2. Diskusijų metu draudžiama įžeidinėti, gąsdinti, naudoti necenzūrinius žodžius, kelti nesantaiką. Pažeidus bus taikomos sankcijos, komentarai šalinami.


3. STATYMAI.com neatsako už puslapio dalyvių publikuojamą informacijos turinį, jo netikslumus bei panaudojimą. Įtarusi pažeidimą STATYMAI.com pasilieka teisę taikyti sankcijas adekvačias pažeidimo rimtumui: nuo įspėjimo iki dalyvio informacijos bei narystės blokavimo.


4. STATYMAI.com pasilieka teisę bet kuriuo metu papildyti ar atnaujinti šias taisykles.