Pasirinkite laiko juostą: Pasirinkti

Taisyklės

Vartotojas rašydamas prognozes ir lankydamasis STATYMAI.com puslapyje sutinka su žemiau išvardintomis taisyklėmis.


1. Prognozių rašymas:


1.1. Prognozės turi būti aprašomos argumentuotai, lietuviu kalba. Negali būti vien statistikos duomenų įkėlimas. Neargumentuotos, atmestinai ir be pastangų parašytos prognozės bus trinamos.


1.2. Minimalus įvykio koeficientas – 1.35.


1.3. Naujiems lankytojams negalima rinktis maksimalių patikimumų (10/10 ar 9/10).


1.4. Maksimalus dienos (diena skaičiuojama GMT laiku) prognozių skaičius (iš vienų varžybų maksimalus skaičius – 2, išimtys daromos jei rašomos prognozės iš papildomos pasiūlos, pvz.: statistika, žaidėjų suminiai, kt.):


a) jei turite iki 20 patvirtintų prognozių - 3 vnt. / d.


b) jei turite iki 40 patvirtintų prognozių - 4  vnt. / d.


c) jei turite daugiau nei 40 patvirtintų prognozių - 6  vnt. / d.


d) jei esate ekspertas kiekio ir patikimumo ribojimų neturite


e) jei turite virš +100 unitų - 10  vnt. / d., neribotas maksimalus patikimumas


f) jei turite virš +200 arba esate ekspertas, turite teisę į prognozes be aprašymų


g) jei turite virš -50  - 3 vnt. / d.


h) jei turite virš -200  - 2 vnt. / d.


1.5. Norėdami pataisyti prognozę informuokite administratorius spausdami "Pažeidimas" mygtuką, kitu atveju prognozė bus šalinama jei nurodytas klaidingas laikas, lyga, pavadinimai, baigtys, bendrovė ar kita aktuali informacija.


1.6. Prognozių rašymas - nėra statistika, tai pagalba vieni kitiems. Jei norite statistikos tam yra skiltis "Asmeninė statistika".


1.7. Draudžiama dėti įvykius, kurie reikalauja papildomų kombinacijų (pvz Superstatymai, 3-5 kombinacijos, septynetai ir t.t.). Taip pat draudžiami ir Bet Builder tipo statymai.


1.8. Jei pasirinkimuose nėra lygos, turnyro ar čempionato, pradžioje aprašymo būtinai nurodykite.


1.9. Priklausomai nuo koeficiento, galimi rinktis maksimalūs patikimumai (galioja visiems lankytojams):


a) Jei įvykio koeficientas 3 arba virš 3, maksimalus patikimumas 7/10


b) Jei įvykio koeficientas 5 arba virš 5, maksimalus patikimumas 4/10


1.10. Prognozė privalo būti įkelta ne vėliau negu 30 minučių iki varžybų. Naudodamiesi patvirtintais koeficientais prognozės įvykį galite ikelti likus 15 minučių iki varžybų pradžios.

1.11. Draudžiama tvirtinti prognozės baigtis, varžyboms dar nepasibaigus. Jeigu šie veiksmai kartosis, prognozės baigtis tiesiog bus palikta tokia kokia ją patvirtinote pirmą kartą (ne į autoriaus naudą).

1.12 Komentuoti reikia prieš rungtynes, o ne kai rezultatas ar baigtis yra aiški. Piktybiški komentarai kito lankytojo atžvilgiu bus šalinami, komentavimas apribotas.


2. Diskusijų metu draudžiama įžeidinėti, gąsdinti, naudoti necenzūrinius žodžius, kelti nesantaiką.Taip pat draudžiama apeidinėti puslapio komentarų cenzūrą. Pažeidus bus taikomos sankcijos, komentarai šalinami.


3. STATYMAI.com neatsako už puslapio dalyvių publikuojamą informacijos turinį, jo netikslumus bei panaudojimą. Įtarusi pažeidimą STATYMAI.com pasilieka teisę taikyti sankcijas adekvačias pažeidimo rimtumui: nuo įspėjimo iki dalyvio informacijos bei narystės blokavimo.

3.0 Draudžiama turėti daugiau kaip vieną aktyvią puslapio paskyrą. Pastebėjus, kad turite kelias aktyvias paskyras, visos jos bus užblokuotos neribotam laikui.


3.1 Puslapyje tai pat draudžiama:


kurstyti karą ar neapykantą, tyčiotis, niekinti, kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu;
platinti, propaguoti ar reklamuoti pornografiją, taip pat propaguoti ir (ar) reklamuoti seksualines paslaugas, lytinius iškrypimus;
propaguoti ir (ar) reklamuoti žalingus įpročius ir narkotines ar psichotropines medžiagas.


4. Sukurtas turinys lieka ir priklauso puslapiui, tol kol gyvuos šis puslapis. Turinį galima panaudoti marketingo, socialinės sklaidos ar kitais būtinais tikslais. Asmeninę informaciją galima pašalinti besikreipiant kontaktiniais el. paštais.


5. STATYMAI.com pasilieka teisę bet kuriuo metu papildyti ar atnaujinti šias taisykles.


6. Nerekomenduojama lankytis puslapyje jeigu esate iš Lietuvos teritorijos