Pasirinkite laiko juostą: Pasirinkti

„Topsport” lažybų bendrovei skirta 25 tūkst. eurų bauda

topsport lazybu bendrove


Lošimų priežiūros tarnyba už pažeidimą, lažybų bendrovei „Topsport” skyrė 25 tūkst. eurų baudą. Kaip rašome pranešime, bauda lošimų bendrovei skirta už tai, kad į saloną nepatikrinę įleido nepilnamečius bei neskelbia privalomojo įspėjamojo užrašo:


1) į lošimo automatų saloną įleido tris asmenis (iš kurių ne mažiau nei vienas asmuo – nepilnametis), todėl pažeidė Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymo (toliau – ALĮ) 10 straipsnio 10 dalies nuostatas (draudžiama į lošimo automatų ir bingo salonus, lažybų ir totalizatorių punktus įleisti jaunesnius kaip 18 metų asmenis);


2) nepatikrino į lošimo automatų saloną įeinančių trijų asmenų (iš kurių ne mažiau nei vienas asmuo – nepilnametis) tapatybės ir tokiu būdu pažeidė ALĮ 20 straipsnio 1 dalies nuostatas (azartinius lošimus organizuojančios bendrovės privalo patikrinti klientų, įeinančių į lošimo automatų ir bingo salonus, lažybų bei totalizatoriaus punktus, tapatybę);


3) neskelbdama privalomojo įspėjamojo užrašo lošimo automatų salone pažeidė ALĮ 101 straipsnio 1 dalies reikalavimus (lošimų organizavimo vietose privalo būti iškabintas (nurodytas) įspėjamasis užrašas apie tai, kad dalyvaujant lošimuose gali atsirasti priklausomybė nuo lošimų ar patologinis potraukis lošti).


Atlikus patikrinimą nustatyta, kad bendrovė nesilaikė ALĮ 10 straipsnio 10 dalyje įtvirtinto įpareigojimo lošimų organizatoriui užtikrinti, kad lošimų organizavimo vietose nesilankytų ir neloštų nepilnamečiai asmenys. Trys asmenys, iš kurių bent vienas jaunesnis nei 18 metų, įėjo į lažybų bendrovės lošimo automatų saloną ir išbuvo jame daugiau nei 2 valandas (su pertraukomis). Bendrovė nesiėmė priemonių, kad trys asmenys (iš kurių ne mažiau nei vienas asmuo – nepilnametis) būtų kuo skubiau pašalinti iš lošimo vietos, todėl nevykdė ALĮ 10 straipsnio 10 dalyje jai nustatytos pareigos neįleisti į bendrovės lošimo automatų saloną asmenų, jaunesnių nei 18 metų.


Patikrinimo metu taip pat nustatyta, kad bendrovė nesilaikė ALĮ 20 straipsnio 1 dalyje įtvirtinto reikalavimo azartinius lošimus organizuojančioms bendrovėms patikrinti klientų, įeinančių į lošimo automatų ir bingo salonus, lažybų bei totalizatoriaus punktus, tapatybę, t. y. pareigą bendrovei darbą lošimų organizavimo vietose organizuoti taip, kad asmuo, įėjęs į lošimų organizavimo vietą būtų nedelsiant patikrintas, pareikalavus iš asmens pateikti tapatybę patvirtinantį dokumentą, o šiam asmeniui atsisakius vykdyti nurodymą jis privalo per kuo trumpesnį laiką būti išprašytas iš lošimų organizavimo vietos. Tuo tarpu bendrovė, nepaisydama to, kad nei vienas iš trijų asmenų (iš kurių ne mažiau nei vienas asmuo – nepilnametis) tapatybės patikrai nepateikė asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (visi trys asmenys į lošimo automatų saloną užėjo su tuo pačiu mokinio pažymėjimu), neužtikrino, kad minėti asmenys neliktų automatų salone ir leido jiems būti lošimų organizavimo vietoje 2 val. ir 9 min. (su pertraukomis).


Taip pat atlikus patikrinimą nustatyta, kad viename iš bendrovės lošimo automatų salonų, pasirinktoje vietoje nebuvo iškabintas įspėjamasis užrašas „Įspėjame: neatsakingas lošimas gali tapti priklausomybės nuo azartinių lošimų priežastimi“, todėl bendrovė pažeidė ALĮ 101 straipsnio 1 dalies reikalavimus (lošimų organizavimo vietose privalo būti iškabintas (nurodytas) įspėjamasis užrašas apie tai, kad dalyvaujant lošimuose gali atsirasti priklausomybė nuo lošimų ar patologinis potraukis lošti)


 


Priežiūros tarnybos priimami sprendimai nėra galutiniai bei gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Daugiau apie Sporto lažybų naujienos