Lankytojas tOMYyYYYyY (2010 Gruodis)

 • tOMYyYYYyY Prognozė @ 1.660
  Prognozė matoma prisijungus
  Unitai: 314.37; 53.66%
  Grizzly Wolfsburg - Kölner Haie
  0 12/12 18:30 prieš 7 met.
  -8.00
  2010/12/12 12:20
 • tOMYyYYYyY Prognozė @ 1.750
  Prognozė matoma prisijungus
  Unitai: 314.37; 53.66%
  Trinec - Sparta
  0 12/12 18:00 prieš 7 met.
  -8.00
  2010/12/12 12:27